Головною метою (цілями) діяльності ГО “ЕКОНОВАЦІЯ” є:

– захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів членів Організації.
– захист та задоволення законних спільних інтересів членів Організації, сприяння розробці, розвитку, впровадженню нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування на основі прогресивних розробок в сфері енергозаощадження, продукуванню екологічних продуктів, очистки води та переробки побутових відходів з використанням вимог та норм охорони навколишнього середовища.
– сприяння у забезпеченні збільшення частки енергії виробленої з нетрадиційних та поновлюваних джерел (в тому числі з сонячної та вітрової енергії ) у валовому кінцевому обсязі споживанні енергоресурсів, шляхом введення додаткового електро, вітро та тепло генеруючого обладнання та установок за рахунок залучених інвестиційних коштів.
– сприяння у впровадженні економічного механізму енергозбереження в господарчу діяльність та практику, інтенсифікацію та розширення процесів енергозбереження в умовах становлення та розвитку ринкових відносин в економіці.

Основні напрямки діяльності Організації :

– сприяння реалізації комплексу заходів із впровадження відновлювальних джерел енергії, енергоощадних технологій в будівництві.
– сприяння розробці комплексних програм розвитку та підвищення енергоефективності і енергозбереження, становленню та впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування і матеріалів.
– сприяння зменшенню фінансових затрат та енергозалежності членів Організації, за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій та устаткування.
– сприяння у розширенні співробітництва у сфері охорони та захисту довкілля, а також розв‘язання екологічних проблем області, між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, їх об‘єднаннями на обласному рівні.
– прияння у розробці та здійсненню регіональних та місцевих програм, проектів та ініціатив, участь у розробленні проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток природоохоронної справи, захисту екологічних прав, охороні, збереженню та захисту довкілля.
– сприяння у підвищенні соціального, економічного та правового статусу членів Організації, підвищення їх професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду задля реалізації статутної діяльності Організації.
– участь в організації і фінансуванні, проведенні конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, інших освітніх та наукових заходів на виконання статутних завдань Організації.
– сприяння у залученні партнерів (як українських, так і іноземних) до участі в програмах та проектах, започаткованих Організацією, в межах своїх цілей та завдань.
– сприяння у проведенні інформаційних кампаній, культурно-масових заходів, спортивно-розважальних заходів, спрямованих на популяризацію енергоощадних технологій.
– взаємодія, обмін досвідом та знаннями з державними, громадськими організаціями та установами, учбовими закладами для виконання статутних завдань.